Практичне заняття № 3

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Зимовий цикл календарно-обрядового фольклору.

 1. Календарно-обрядовий фольклор: обсяг поняття і загальна характеристика. Сільськогосподарський календар і структура календарно-обрядового циклу: проблема взаємообумовленості.
 2. Характеристика зимового циклу календарної обрядовості. Жанри зимової календарної обрядовості: тематика, поетика, функціонування. Зв’язок жанрів зимового циклу зі святами та ритуальними дійствами.
 3. Колядка як жанр; класифікація українських народних колядок, аналіз основних груп, основні мотиви, образи, поетика.
 4. Жанрові особливості та поетика українських народних щедрівок.
 5. Християнські та язичницькі елементи в українських колядках і щедрівках (відповідь ілюструвати прикладами текстів).
 6. Вертепна драма: специфіка жанру, теми, мотиви, персонажна система, зв’язок з церковною традицією.

Рекомендована література

1. Закувала зозуленька. Антологія української народної поетичної творчості Практичне заняття № 3 / Вступ. ст., упоряд. та приміт. Н.С.Шумади. — К., 1998. — С.24—125.

 1. Івашків В.М. Методично-аналітичні зауваги до вивчення курсу «Український фольклор». — Львів: ЛДУ, 1994. — 75 с.
 2. Календарно-обрядові пісні / Упоряд., вступна стаття і примітки О.Ю.Чебанюк. — К., 1987. — 392 с.
 3. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2-х книгах, 4-х томах. — Кн.2. — К.: Обереги, 1994. — 528 с.
 4. Лановик М., Лановик З. Українська народна словесність. — Львів, 2000. — 612 c.
 5. Франко І. Наші коляди // Франко І. Твори: У 50 т. Т. 28. — К.: Наук.думка, 1980. — С.7—41.

Додаткова література.

 1. Дей О.І. Українські колядки і щедрівкі в дослідженнях слов’янських вчених // Дей О.І. Сторінки з історії української Практичне заняття № 3 фольклористики. — К.: Наук. думка, 1975. — С.220—234.
 2. Золотослов: Поетичний космос Давньої Русі / Упоряд., передм. та пер. М.Москаленка. — К., 1988. — 292 с.
 3. Колесса Ф. Українська усна словесність / Вступ. ст. М.Мушинки. — Едмонтон, 1983. — С.1—154. Календарно-обрядові пісні / Упоряд., передм., приміт. О.Ю.Чебанюк. — К., 1987. — С.35—66.
 4. Колядки та щедрівки / Вступ. ст. О.Дея. — К.: Наук. думка, 1965. — 640.
 5. Франко І. Нові матеріали до історії українського вертепу // Франко І. Твори: У 50-ти т. — Т.38. — К.: Наук. думка, 1983. — С.378—402.

Практичне заняття № 2

Родинно-обрядовість та її фольклор: загальна характеристика, жанри, поетика.

1. Традиційна народна родинна обрядовість як відображення циклічності людського життя.

2. Поняття про весільну драму, її основні етапи та народнопісенний супровід Практичне заняття № 3.

3. Весільні пісні: мотиви, образи, поетика.

4. Сценарій родильної обрядовості та її народнопісенний супровід.

5. Поховальна обрядовість та її фольклор.

6. Жанр голосінь та його специфіка.

7. Обряди та фольклор, пов’язані з будівництвом дому.

Рекомендована література.

 1. Грушевський М. Історія української літератури: в 6 т., 9 кн. — Т.1. — К.: Либідь, 1993. — 392 с.
 2. Грицай М.C., Бойко В.Г., Дунаєвська Л.Ф. Українська народнопоетична творчість. — К., 1983. — 357 c.
 3. Закувала зозуленька. Антологія української народної поетичної творчості. — К., 1998. — С.126—142.
 4. Здоровега Н. Нариси народної весільної обрядовості в Україні. — К.: Наук. думка, 1974. — 159 с.
 5. Івашків В.М. Методично-аналітичні зауваги до вивчення курсу «Український фольклор». — Львів: ЛДУ, 1994. — 75 с.
 6. Лановик М., Лановик З Практичне заняття № 3. Українська народна словесність. — Львів, 2000. — 612 c.
 7. Лозинський Й.І. Українське весілля / Упоряд. і вступ. стаття Р.Ф.Кирчіва. — К.: Наук. думка, 1992. — 174 с.
 8. Маєрчик М. Бінарна семантична опозиція. "Тут" і "там" в конструюванні візії потойбічного світу. Фаза переходу (Карпатський ареал) - "Краянка", 1995, № 1. 1. .

Практичне заняття № 3


documentaviozmv.html
documentavipgxd.html
documentavipohl.html
documentavipvrt.html
documentaviqdcb.html
Документ Практичне заняття № 3