Якою величиною є питома витрата енергії для генераторів?

а) безкінечною величиною

б) безрозмірною величиною

в) розмірною величиною

г) абсолютною величиною

8. Покриття втрат енергії на власні потреби агрегатів може здійснюватися за рахунок:

а) підведеній енергії, що виробляється самим агрегатом

б) корисній енергії, що виробляється агрегатами на наступній стадії виробництва

в) корисній енергії незалежного джерела

г) підведеній до агрегата енергії

9. Формула підведеної потужності брутто:

а)

б)

в)

г)

де, - підведена потужність брутто;

- підведена потужність нетто;

- потужність, відгалужена на власні потреби від підведеної потужності;

- корисна потужність нетто.

10. Формула підведеної енергії брутто:

а)

б)

в)

г)

де, - підведена енергія брутто;

- підведена енергія нетто;

- корисна енергія нетто;

- енергія, відгалужена на власні потреби від підведеної енергії.

11. Корисна енергія брутто визначається за формулою:

а)

б Якою величиною є питома витрата енергії для генераторів?)

в)

г)

де, - корисна енергія брутто;

- корисна енергія нетто;

- енергія на власні потреби агрегату, відгалужена від корисної енергії;

- підведена енергія нетто.

12. Корисна потужність брутто визначається за формулою:

а)

б)

в)

г)

де, - корисна потужність брутто;

- корисна потужність нетто;

- потужність, відгалужена на власні потреби від підведеної потужності;

- потужність на власні потреби агрегату, відгалужена від корисної потужності.

13. Для оцінки енергетичної економічності роботи агрегатів при незмінних технологічних параметрах операції, але при різних значеннях їх продуктивності використовують:

а) енергобаланси

б) енергетичні характеристики

в) енергетичні показники

г) похідні характеристики

14. Вибрати початкову енергетичну характеристику агрегатів:

а) характеристика підведеної потужності

б) характеристика питомих втрат

в) характеристика питомої втрати енергії

г) характеристика коефіцієнта Якою величиною є питома витрата енергії для генераторів? корисної дії


documentavhtqtt.html
documentavhtyeb.html
documentavhufoj.html
documentavhumyr.html
documentavhuuiz.html
Документ Якою величиною є питома витрата енергії для генераторів?