Circumstantele atenuante conform art. 76 CP al R.M nu au fost stabilite.

Circumstantele agravante conform art. 77 CP al RM sînt:

- săvârşirea infracţiunii prin badjocorirea victimei

- săvârşirea infracţiunii din interes material

- săvârşirea infracţiunii cu folosirea încrederii acordate.

Conform certificatului nr. 246 învinuitul anterior nu a fost judecat.

ÎN BAZA CELOR EXPUSE SE ÎNVINUIEŞTE:

Savca Alexandu, născut la 20.01.1973 în mun. Chişinău, domiciliat în mun. Chşinău, str. L. Deleanu 5/1, ap.8, cu studii medii incomplete, nesupus militar, cetăţean al Republicii Moldova.

Precum că el, în luna octombrie anul 2005, având scopul exploatării sexuale comerciale, prin înşelăciune, sub Circumstantele atenuante conform art. 76 CP al R.M nu au fost stabilite. pretextul angajării la muncă, a recrutat şi transportat pe Obreja Elvira în Turcia, or. Ankara, unde prin folosirea torturii, tratamentelor inumane şi degradante pentru a asigura subordonarea persoanei, a fost impusă să acorde servicii sexuale, contra voinţei sale.

Tot el, în vara anului 2005, având scopul exploatării sexuale comerciale, prin înşelăciune, a recrutat şi transportat pe Bordeian Natalia în Turcia, or. Ankara, unde prin aplicarea violenţei fizice şi psihice a impus-o, să acorde servicii sexuale, contra voinţei sale.

Tot el, în luna octombrie anul 2004, avînd scopul exploatării sexuale comerciale, prin Circumstantele atenuante conform art. 76 CP al R.M nu au fost stabilite. înşelăciune, sub pretextul angajării la muncă, a recrutat şi transportat pe Cazîu Marina în Turcia, or. Ankara, torturii, tratamentelor inumane şi degradante pentru a asigura subordonarea persoanei, a fost impusă să acorde servicii sexuale, contra voinţei sale.

Astfel, prin acţiunile sale intenţionate Savca Alexandru, a comis traficul de fiinţe umane săvârşit repetat, asupra a mai multor persoane, cu aplicarea violenţei periculoase pentru sănătatea fizică sau psihică a persoanei, prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane şi degradante, prin folosirea violului pentru a asigura subordonarea victimei Circumstantele atenuante conform art. 76 CP al R.M nu au fost stabilite., adică infracţiune prevăzută de art.165 alin.(2) lit. „a”, „b”, „f” Cod Penal al R.M.

Prevederile art.295-296 CPP şi rechizitoriul a fost întocmit la data de „25” august 2007.

Materialele cauzei penale se transmit în judecătoria sect. Ciocana mun. Chişinău, spre examinare conform competenţei.

Procurorul procuraturii

sect. Ciocana mun. Chişinău

Consilier juridic de rangul II ___________________ Grigore Munteanu

semnătura

„COORDONAT”

Procurorul

sect. Ciocana mun. Chişinău,

consilier juridic de rangul II ___________________ Oleg Sîrbu

semnătura

BIBLIOGRAFIE:

Acte normative:

Manuale şi monografii:

· Igor Dolea, Dumitru Roman, Tatiana Vizdoagă, Drept procesual penal, Editura Cartier Juridic, Chişinău 2005.

· Igor Dolea, Dumitru Roman, Tatiana Vizdoag Circumstantele atenuante conform art. 76 CP al R.M nu au fost stabilite.ă, Comentariul codului de procedură penală, Editura Cartier Juridic, Chişinău 2005.

· Aurel Ciopraga, Ioan Iacubuţă, Tratat de tactică criminalistică, Edtitura Gama, Iaşi 1996.


documentavhxxsj.html
documentavhyfcr.html
documentavhymmz.html
documentavhytxh.html
documentavhzbhp.html
Документ Circumstantele atenuante conform art. 76 CP al R.M nu au fost stabilite.